Mölnbo förskola

Utsmyckning till Mölnbo förskola gjord 2012 tillsammans med Torun Vikingsson.