Signatur

Utställningen Signatur skapades av Annika Sundin och Emanuel Hallklint. Den pågick på Art Lab Gnesta mellan den 6 februari -12 mars 2016. Utställningen Signatur var en hyllning till den handskrivna namnteckningen. Signaturen kan vara ett intyg, en värdehandling och samtidigt en subtil viskning som uttrycksform. Människan har genom historien velat lämna efter sig sin signatur som ett meddelande och ett bevis på att hon har varit där.

Under utställningens öppethållande bjöds människor in att utforska sin handstil och sin signatur.
Efter att personen övat på sin handstil fick hon skriva sin Signatur både på utställningens vägg och på en bit papper. Utställningen avslutades genom ett panelsamtal mellan Tomas Örn, riksantikvarie, Jakob Kimvall, kulturhistoriker och Louise Kelpe, grafisk designer, om signaturens betydelse.

Efter utställningens slut samlades alla namnteckningar i ett arkiv.

Artlabgnesta.se/2016/01/22/signatur/