Oljmålningar

Grävlingar på myr
Illrar på myr
Rävar kommer med våren